Meldcode

Als zorgverlener kunnen wij in onze praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Dat brengt extra zorg met zich mee. Hiervoor werd door de overheid een meldcode ingesteld.

Sinds 2013 zijn beroepskrachten, waaronder logopedisten bij wet verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat bijvoorbeeld een huisarts, leerkracht, verpleegkundige, begeleider in de kinderopvang of hulpverlener moet doen bij vermoedens van geweld.

De NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) heeft een eigen meldcode opgesteld. Ook wij hanteren deze Meldcode-Huiselijk-Geweld-en-Kindermishandeling-met-afwegingskader.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op via 0511–477764 of info@zintijn.nl.
We helpen je graag verder.

Zintijn locaties

Bij Zintijn kies je voor een auditproof en enthousiast team van logopedisten en coaches.

Zintijn locaties

Bij Zintijn kies je voor een auditproof en enthousiast team van logopedisten en coaches.