ZINTIJN COACHING & LOGOPEDIE

Indien u zich bij onze praktijk aanmeldt gaat u automatisch akkoord met onze praktijkvoorwaarden:

U geeft  toestemming voor logopedisch onderzoek en evt. behandeling door Zintijn.
Een behandeling duurt gemiddeld 25 minuten.

De behandelingen dienen bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren worden afgezegd. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken (ongeacht de reden) worden bij u persoonlijk in rekening gebracht en worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.
De declaraties van de behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraars in rekening gebracht. Maakt u gebruik van een restitutiepolis of mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties.

Indien de logopedist het noodzakelijk acht, wordt, na uw toestemming hiervoor, contact opgenomen met derden voor informatie-uitwisseling.

Ouders/verzorgers dienen bij minimaal 50% van de behandelingen zelf aanwezig te zijn.
Indien ouders gescheiden en beiden het ouderlijk gezag houden,  dienen beide ouders akkoord te gaan met de behandeling van hun kind.

Indien u van zorgverzekeraar verandert, brengt u de logopedist zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte.

Klachtenregeling: uw logopedist is aangesloten bij de Klachten en geschillen regeling Paramedici, op onze website vindt u meer informatie.

De logopedist mag de behandeling staken zodra er veel verzuim is ( 3 x per 3 maanden), er niet wordt geoefend thuis en/of niet wordt ingegaan op doorverwijzing naar een andere discipline. Bij zeer lange behandelingen heeft de logopedist het recht behandelpauzes in te lassen.

Door het aanvinken in dit aanmeldformulier verklaar ik hierbij op de hoogte te zijn van de inhoud van deze behandelovereenkomst en zal me houden aan de gemaakte afspraken.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op via 0511-477764 of info@zintijn.nl.
We helpen je graag verder.

Zintijn locaties

Bij Zintijn kies je voor een auditproof en enthousiast team van logopedisten en coaches.

Zintijn locaties

Bij Zintijn kies je voor een auditproof en enthousiast team van logopedisten en coaches.