Dyslexie

Hoezo aan het plafond?

Te snel wordt ervan uitgegaan dat een lees- & schrijfachterstand dyslexie zal zijn, wat lang niet altijd het geval is.

Linker- en de rechterhersenhelft

Om te leren lezen zijn er verschillende gebieden in de linker en de rechterhersenhelft nodig.
Samenwerking tussen deze gebieden is alleen mogelijk wanneer er goede verbindingen zijn tussen deze gebieden. Om te leren lezen, schrijven en rekenen is het zeer belangrijk dat de verschillende fasen van de motorische ontwikkeling op een goede manier doorlopen worden. Veel kinderen met
leesproblemen hebben een motoriek-fase overgeslagen.

Bewegen

Bewegen is nodig om verbindingen aan te leggen in de hersenen. Bijna alle kinderen met lees- en schrijfproblemen hebben baat bij tweehandige motorische oefeningen gecombineerd met een andere manier aanbieden van de lesstof (visueel, tactiel, auditief, ritme en beweging). dyslexie

Onze aanpak

We doen eerst uitgebreid onderzoek naar de taalontwikkeling, verwerking hersenen, de type leerling, de type leerstijl, de fonologische ontwikkeling, het auditief geheugen, de snelheid van benoemen, de motoriek en de ogen.

Er is geen IQ test nodig. Een IQ test zegt nl. niets over de manier waarop je leert. We gaan op zoek naar de echte oorzaak van dyslexie.

Dan gaan we aan de slag om de verbindingen tussen de hersengebieden te activeren. Daarin speelt de hersenbalk een grote rol. Hierna gaan we de lesstof op een andere manier aanbieden waardoor het lezen, en het plezier in het lezen in veel gevallen met sprongen vooruitgaat.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op via 0511-477764 of info@zintijn.nl.
We helpen je graag verder.

Zintijn locaties

Bij Zintijn kies je voor een auditproof en enthousiast team van logopedisten en coaches.

Zintijn locaties

Bij Zintijn kies je voor een auditproof en enthousiast team van logopedisten en coaches.