Visie

Wij zijn team Zintijn, coaching & logopedie. Dit is onze visie. In alles wat we doen houden we het volgende voor ogen:

Onze passie is het optimaal helpen ontwikkelen van de mogelijkheden van kinderen en volwassenen met een hulpvraag op het gebied van communicatie en ontwikkeling.

Wij geloven in, en vertrouwen op de onmetelijke groeikracht van kinderen en dat wij daar met de juiste aandacht, steun en kennis samen met de ouders een stimulans aan kunnen geven.

Wij bundelen hiervoor onze talenten en sterke punten in ons team en zien elke ontmoeting als een nieuwe kans om dit tot uiting te brengen.

De doelstelling is dat kinderen, omdat ze zich gewaardeerd en gezien voelen open staan voor nieuwe leerervaringen en zo een ontwikkelingssprong kunnen maken op het gebied van spraak-taalontwikkeling, zelfvertrouwen en communicatie. Zodat zij straks als volwassene goed kunnen participeren op sociaal- en werkgebied en kunnen bereiken wat ze ooit voor zichzelf droomden.

De reden dat we dit vak gekozen hebben is het feit dat we het verschil willen maken voor jou. Dat je van wezenlijk belang bent. Dat je in je kracht komt te staan. Dat we met elkaar het doel bereiken waar je voor komt. Dat je kind beter functioneert en zich vooral beter voelt. Met dit voor ogen beginnen we elke keer weer aan onze werkdag.

  • Wij werken vanuit een hoopvolle en optimistische visie.
  • De behandeling mag niet belastend zijn voor je kind. Integendeel: we zijn pas tevreden als je kind ernaar uitkijkt.
  • Wij willen je als ouder graag inspireren het beste uit je kind naar boven te halen.
  • Wij hebben een onvoorwaardelijk geloof in de mogelijkheden van je kind. Er zijn geen grenzen in zijn of haar ontwikkeling.
  • Wij hebben vertrouwen dat je kind zelf de goede weg zal kiezen, waarbij wij zorgen voor de goede voorwaarden.
  • Wij werken nauw samen met meerdere disciplines ( therapeuten, artsen, scholen) om je kind op alle vlakken zo goed mogelijk te helpen, en als totaal te bekijken.

Ons team bestaat uit gespecialiseerde logopedisten en coaches die allen achter bovenstaande visie staan.

Als jij het type ouder bent die haar/zijn kind graag wil ondersteunen met aandacht, met vertrouwen in de persoonlijke groei dan zul je je thuis voelen bij onze praktijk.

De logopedie behandeling bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Het versterken van de relatie, het maken van contact is de basis.
Het belangrijkste: je kind krijgt veel waardering op al zijn initiatieven. Je kind voelt dat wij het beste met hem voor hebben. Vertrouwen en veiligheid wordt zo opgebouwd. Je kind komt met plezier. Vanuit die basis kunnen we gaan werken aan elk doel dat we voor ogen hebben.

2. Stimuleren tot ontwikkeling.
Wij geven je als ouder handvatten om thuis te werken met je kind.

De doelen kunnen zijn: het verbeteren van de verstaanbaarheid, de concentratie,  het ontwikkelen van een grotere woordenschat, het uitbreiden van de communicatie enzovoort.

Of je kind echt besluit om tot deze ontwikkeling te komen bepaalt hij/zij zelf. Werken vanuit de motivatie van je kind is heel belangrijk. Zodra de motivatie er niet meer is, stopt ook de behandeling. Blijf je kind dus stimuleren, steunen en belonen tijdens en na de behandeling. De motivatie van de ouders beïnvloedt in grote mate de motivatie van het kind.

3. Het herhalen van de activiteiten thuis.
Zo bereik je sneller je doel en het is erg leuk om met deze activiteiten thuis samen aan de slag te gaan. Je kind leert dat het leuk is om te communiceren.  Oefen liever vaak en kort dan één keer per week een uur. Blijf vasthoudend. Je werkt naar een doel toe, dit werkt stimulerend.

De effecten van logopedie op kinderen zijn eigenlijk altijd positief. Een groot aantal kinderen ontwikkelt zich snel, anderen langzaam. Dit kun je nooit van te voren voorspellen. De mogelijkheden van je kind bepalen hoe hij zich ontwikkelt. We zien vooral groei in het zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, verbetering van de communicatie en de concentratie. De kinderen worden ontvankelijker om nieuwe dingen te leren. Voor ouders is het soms hard werken. Dat is leerzaam, soms moeilijk en vaak inspirerend. Er wordt een stevige basis gelegd voor het zelfvertrouwen van je kind en verstevigt de band.