Voorschotbenadering

De methode
Bij sommige kleuters blijft de ontwikkeling van het fonemisch bewustzijn en de letterkennis achter ten opzichte van de andere kinderen uit de klas. Wanneer je deze achterstand signaleert, kun je dit wegwerken door de leerling effectief te begeleiden middels de voorschotbenadering.

Het doel is om leesproblemen zo veel mogelijk te voorkomen door de kleuter alvast een voorschot te geven op de leesinstructie in groep 3. Het krijgt oefening in het aanleren van klank-letterkoppelingen en fonemisch bewustzijn. De activiteiten zijn uitdagend en zorgen voor een succeservaring.

De voorschotbenadering bestaat uit 3 fases:

  1. aanbieden van functionele letters
  2. analyse en synthese
  3. het beklijven van letters

Er wordt gebruik gemaakt mulitisensoriele benadering.  Aansluitend bij de leerstijl en interesses van de leerling. Elke leerling heeft een ‘lettergroeiboek’ waarin wordt bijgehouden welke letters de kleuter al beheerst.

De voorschotbenadering is een effectieve methodiek, die in elke aanpak voor beginnende geletterdheid gebruikt kan worden.

Onze aanpak

Voor wie?
Ouders en scholen met kinderen in de tweede helft van groep 2 die hulp kunnen gebruiken in het stimuleren van de beginnende geletterdheid.

Hoelang?
We werken in blokken van 10 weken, gevolgd door een evaluatie. In het evaluatiegesprek komt onder andere ter sprake wat er bereikt is en of het wenselijk is om nog een periode van 10 weken te volgen.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op via 0511-477764 of info@zintijn.nl.
We helpen je graag verder.

Zintijn locaties

Bij Zintijn kies je voor een auditproof en enthousiast team van logopedisten en coaches.

Zintijn locaties

Bij Zintijn kies je voor een auditproof en enthousiast team van logopedisten en coaches.