Downsyndroom

Onze praktijk heeft jarenlange ervaring met preverbale logopedie en communicatie therapie bij kinderen met Downsyndroom. Onze logopedisten hebben kennis van alle aspecten van de ontwikkeling van eten, drinken en communicatie en problemen die zich daarbij kunnen voordoen. Meestal komen we de eerste jaren aan huis.

Downsyndroom

De volgende zaken komen aan de orde:

1. Correct leren eten en drinken
Bij kinderen met Downsyndroom zijn er gedurende het eerste levensjaar een aantal aspecten die aandacht verdienen. Leren eten en drinken is er één van. Sommige kinderen hebben daar geen problemen mee en nemen alle stapjes in deze ontwikkeling gemakkelijk. Andere kinderen hebben veel hulp nodig bij het drinken, het leren eten van de lepel of het leren kauwen.

2. Stimuleren taalontwikkeling
Wanneer je kindje ouder wordt, verschuift in de meeste gevallende de hulpvraag steeds meer richting van het stimuleren van de communicatieve vaardigheden. Zo zal er aandacht zijn voor de voorwaarden om tot een zo goed mogelijke spraak-taalontwikkeling te komen. Tijdens het samen spelen zullen aandacht hebben, oogcontact, beurtgedrag en imitatie gestimuleerd worden. Wanneer de taalontwikkeling op gang komt, begeleidt de logopedist de uitbreiding van de passieve en actieve woordenschat, de functies van communicatie, het taalbegrip , de zinsbouw en de uitspraak.  Jij als ouder wordt hierin gecoacht om dit steeds meer thuis toe te passen.

3. Mondbehandeling
Hierbij gaat het om het behandelen van afwijkend mondgedrag zoals open mondgedrag, speekselverlies en tandenknarsen.

4. Trainen van de auditieve vaardigheden
Prikkels die via het gehoor binnen komen worden trager en minder goed verwerkt bij kinderen met Downsyndroom. Dit belemmert de ontwikkeling van de articulatie.

5. Leren lezen om te leren praten
Een heel belangrijk en bruikbaar middel om kinderen met Downsyndroom beter te leren spreken is het leren lezen om te leren praten. Hierbij wordt de taal zichtbaar gemaakt door geschreven tekst. In onze praktijk gebruiken we hiervoor de principes uit de Tan -Soderbergh methode en de methode Leespraat. Visueel zijn de meeste kinderen met Downsyndroom relatief sterk. Van deze sterke kant maakt Leespraat gebruik. Leespraat is een communicatiemethode, ontwikkeld door pedagoge Hedianne Bosch.

6. Gebruik van ondersteunende communicatie
Veelal wordt hierbij aanvankelijk gebruik gemaakt van Nederlands ondersteund Met Gebaren (NMG)of communicatiemiddelen zoals voorwerpen, foto’s, plaatjes of picto’s. Dit wordt Totale Communicatie genoemd.

7. Stemtherapie
Kinderen met Downsyndroom hebben voor een luisteraar vaak een ander stemgeluid. Een vernauwing in het gebied onder de stembanden en een vertraagde werking van de schildklier zou hier mogelijk een rol kunnen spelen. Daarom is aandacht voor stemtherapie zinvol.

8. Articulatietherapie
Heel veel kinderen met Downsyndroom hebben problemen met de articulatie. Vele factoren spelen een rol in de slechte verstaanbaarheid zoals verbale dyspraxie, afwijkende anatomie, gehoor en auditieve verwerkingsproblemen, fonologische problemen en niet vloeiend spreken. De behandeling wordt aangepast aan de mogelijkheden van dit unieke kind in zijn specifieke omgeving.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op via 0511-477764 of info@zintijn.nl.
We helpen je graag verder.

Zintijn locaties

Bij Zintijn kies je voor een auditproof en enthousiast team van logopedisten en coaches.

Zintijn locaties

Bij Zintijn kies je voor een auditproof en enthousiast team van logopedisten en coaches.