Taal

De taalvaardigheid van kinderen groeit enorm tijdens de normale ontwikkeling. En dat in maar vijf jaar. Het begint met de non-verbale communicatie, een boodschap overbrengen door middel van klanken, bewegingen, blikrichting, mimiek en gebaren. Non-verbale communicatie ontwikkelt zich tot verbale communicatie of gesproken taal. Taal is de meest complexe vaardigheid die mensen bezitten!

Eruit halen wat erin zit!

Heb je genoeg handvatten om te vertellen wat je vindt, voelt en wilt?  Wij willen kinderen helpen hun doelen en dromen op dat gebied waar te maken. Eruit halen wat je misschien niet altijd ziet, maar wat er wel inzit.

Gevoelige periode

Kinderen zitten tussen de leeftijd van 0 tot 6 jaar in een gevoelige periode om taal te leren, daarna gaat het een stuk lastiger. Het leren van de taal begint al meteen na de geboorte en begint met klanken.

Herken je dit?

Is je kindje laat met praten?
Heeft je kind moeite met het verwoorden van zijn gedachten? Kan je kind moeilijk de juiste woorden vinden en vormen of een logisch verhaal vertellen? Vindt je kind het lastig opdrachten uit te voeren? Is je kind stil in de klas, praat hij onverstaanbaar of struikelt hij over zijn woorden? Begrijpt je kind niet altijd wat jij zegt? Heeft je kind moeite met spellen, lezen en automatiseren?
Bij een deel van de kinderen verloopt de taal-en spraak ontwikkeling anders dan bij leeftijdsgenootjes.

taal

Onze aanpak

Wij nemen een uitgebreid taalonderzoek af in het Fries of in het Nederlands om te kijken of dit het geval is. Soms zien we bijvoorbeeld dat een kind een goed taalbegrip heeft maar de productie loopt hierbij achter. Dan is er vaak sprake van communicatie-nood. Vanuit dit uitgebreide onderzoek volgt een advies aan de ouders en eventueel een behandeling. De ouders worden gecoacht en geïnformeerd. Wij willen de nieuwe generatie gelijke kansen geven.

De behandeling sluit aan bij de interesses en de belevingswereld van het kind. De behandeling is speels en werkt altijd met het positief belonen: als je kind met heel veel plezier komt, kunnen wij meer bereiken.

Om alvast te kijken of je kind een taalprobleem heeft, kun je de SNEL-vragenlijst invullen.

Zie voor meer informatie ook de pagina lezen, schrijven en spelling.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op via 0511–477764 of info@zintijn.nl.
We helpen je graag verder.

Zintijn locaties

Bij Zintijn kies je voor een auditproof en enthousiast team van logopedisten en coaches.

Zintijn locaties

Bij Zintijn kies je voor een auditproof en enthousiast team van logopedisten en coaches.