Stotteren

Vermijd je woorden? Heb je last van haperingen? Vind je het lastig in het openbaar te spreken? Het kan zijn dat je last hebt van stotteren en of spreekangst. De logopedisten van Zintijn helpen je er graag vanaf.

Wat is stotteren?

Stotteren wordt als volgt omschreven: onregelmatigheden in het spreekritme, waarbij de spreker precies weet wat hij wil uitdrukken maar daar op het ogenblik niet in slaagt, doordat zich een onvrijwillige herhaling, verlenging of onderbreking van een klank voordoet.  Dit kan bestaan uit het herhalen van lettergrepen, woorden of zinsdelen, blokkeren op een klank en het vermijden van spreeksituaties.

Twee vormen

Deze stoornis heeft twee verschijningsvormen: het openlijk en het verborgen stotteren. Het “openlijk” stotteren zijn de blokkades, herhalingen en ongewilde pauzes tijdens het spreken. Het “verborgen” stotteren blijft voor de buitenwereld onzichtbaar, maar is vaak nog veel belangrijker dan het “openlijk” stotteren: het vermijden van “moeilijke” woorden, de spreekangst en de minderwaardigheidsgevoelens.

De ijsberg

Om bovenstaande reden wordt stotteren vaak vergeleken met de metafoor van de ijsberg. Het gedeelte van de ijsberg dat boven het wateroppervlak uitsteekt, is het openlijk stotteren. Het andere gedeelte dat onder het wateroppervlak verborgen blijft, is vaak veel groter maar wordt door buitenstaanders niet waargenomen (“verborgen stotteren”).

TOS Stoornis

Onze aanpak

In eerste instantie vindt er een intakegesprek plaats om het probleem in kaart te brengen. Bij kinderen volgt een taalonderzoek als er een vermoeden is van een taalprobleem. Hierna volgt een adviesgesprek zonder het kind en een periode van begeleiding van de ouders. Vaak is dit voldoende om het stotteren te verminderen. Als dit niet genoeg blijkt gaat de logopedist ook met uw kind aan het werk. Er wordt op een speelse wijze geoefend om de spanning te verminderen bij het spreken.

Bij volwassenen wordt gerichter geoefend in de praktijk waarbij ook aandacht wordt besteed aan communicatievaardigheden.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op via 0511–477764 of info@zintijn.nl.
We helpen je graag verder.

Zintijn locaties

Bij Zintijn kies je voor een auditproof en enthousiast team van logopedisten en coaches.

Zintijn locaties

Bij Zintijn kies je voor een auditproof en enthousiast team van logopedisten en coaches.